برای رزرو وقت مشاوره تلفنی با امیرمحمد رحیمی لطفا فرم را تکمیل بفرمایید.

در صورت داشتن شرایط ایده آل مشاوره شما تایید می شود و از طریق ایمیل ساعت و روز مشاوره برای شما ارسال می شود.

 در دوره خصوصی می توانی انتظار داشته باشی یک تبلیغ نویس CLASS-A  شوی و یا  فروش بیزینست افزایش پیدا کند

در هر صورتی اگر به هدفت نرسیدی یک چک 3 میلیون تومانی از من دریافت می کنی.