برای رزرو وقت مشاوره تلفنی با امیرمحمد رحیمی لطفا فرم را تکمیل بفرمایید.

در صورت داشتن شرایط ایده آل مشاوره شما تایید می شود و از طریق ایمیل ساعت و روز مشاوره برای شما ارسال می شود.

 در دوره خصوصی می توانی انتظار داشته باشی یک تبلیغ نویس CLASS-A  شوی و یا  فروش بیزینست افزایش پیدا کند